Beskrivning Om Uppdaterar

SV: Kund vi talar om “update descriptions” för en minut? Jag har sett att updates för Windows inte hade en bra beskrivning under lång tid. Jad hade söker för den beskrivning att förstår vad var fel och varför det var behöver.

Men nu… Väl… Se för din själva.

apt-listchanges: Förändringslogg
--------------------------------

signal-desktop (1.22.0) whatever; urgency=medium

  * Package created with FPM.

 -- Open Whisper Systems <[email protected]>  Wed, 20 Feb 2019 18:25:24 -0800

Varför kunde inte dom skriver något? Och varför behöver jag den uppdater? Jag vet jag kunde besöker för den beskrivning, om den app är open-source (som Signal), men varför ska jag det? Och jag ska inte vill gör det för varje app…

Pull Request

Commit

I en värld, där implicit förtroende var förlorade (tack dåliga regeringar), jag kan inte förstår varför någon kunde inte skriver något som så enkelt som, “Fixed max-width calculation“.

Detta var den slut om min rant. Tack för att kommer till min TEDTalk.

EN: Can we talk about “update descriptions” for a minute? I have seen updates for Windows didn’t have a good description for a long time. I had to look for a description to understand what was wrong (broken) and why it was needed.

But now… Well… See for yourselves.

apt-listchanges: Förändringslogg
--------------------------------

signal-desktop (1.22.0) whatever; urgency=medium

  * Package created with FPM.

 -- Open Whisper Systems <[email protected]>  Wed, 20 Feb 2019 18:25:24 -0800

Why couldn’t they write anything? And why do I need the update? I know I could look for a description, if the application is open-source (like Signal), but why should I? And I’m not going to want to do it for every app…

Pull Request

Commit

In a world, where implicit trust was lost (thanks bad governments), I cannot understand why anyone couldn’t write something as simple as, “Fixed max-width calculation“.

That’s the end of my rant. Tanks for coming to my TEDTalk.

Glad Och Sorgligt

SV: Jag tror att jag ska har en nytt jobbet snart. Jag kan inte säga med vem det är men jag är lycklig att jag kunde hittar det. Väl… Jag säga, “jag hittade det,” men min vän visste om det jobbet och han ville att jag kunde kommer och arbeta med honom.

Jag hade skrivit en program medan jag var vänta. Den program har mer än 3,000 rader med kod – allt att jag skrivit. Det var svårt att skriver och den program är inte färdiga; så jag har mycket mer att jag har skriver… Den program har en problem med SQL Server och jag vet inte vad jag kunde göra att åtgärda det. Talar du SQL Server? 🙂

Jag måste går till Sverige snart, att besöka med min advokat och därefter jag måste går till USA att se min vän, vem har cancer. Hon har varit min vän för mer än tjugo år och jag har älskade henne hela den tiden. Jag tänka att jag har känt henne sedan jag hade tretton år? Jag är sorgligt (mer sorgligt än jag vill någon att vet) att jag kan göra inte ingenting om det. Men det är liv också: glad och sorgligt.

In other news… Jag hittade min första svenska film som jag gillar inte. Gräns. I borjän det var okej men jag gillar inte där det gick.

Okej… Jag är trött. Jag tänkta att jag skulle har mer att skriver om men jag tänkte fel. Eller kanske jag vill inte att skriver mer… Vilken. Både är sanningen. Kvantmekaniska påstår. Är jag katten? Kanske…
EN: I think that I’m going to have a new job, soon. I can’t say who its with but I am happy/lucky that I could find it. Well… I say, “I found it,” but my friend knew of the job and he wanted that I could come and work with him.

I have written a program while I was waiting (looking for a job). The program has more than 3,000 lines of code – all written by me. It was difficult to write and it isn’t finished; so, I have more that I have write… The program (itself) has a problem with SQL Server and I don’t know what I could do to fix it. Do you speak SQL (Server)? 🙂

I have to go to Sweden, soon, to visit with my lawyer and, afterwards, I have to go to the USA to see my friend, who has cancer. She has been my friend for more than twenty years and I have loved her that whole time. I think that I have known her since I was 13? I’m sad (more sad than I want anyone to know) that I can do nothing about it. But that is life: happiness and sadness.

In other news… I found my first Swedish movie that I didn’t like. Borders. In the beginngin it was o.k. but I didn’t like hwere it went.

O.k…. I’m tired. I thought that I would have more to write about but I was wrong. Or maybe I don’t want to write more… Whichever. Both are the truth. Quantum states. Am I the cat? Maybe…

 

I hardly ever post photos, anymore (unless it’s on Instagram), so here’s the test pattern from Sveriges Television. Note the 2.0 and 5.1 surround-sound test on the left-hand side.

Fredagsmysa

Vi (Miller Family, Cara, och jag) är i Cork just nu. En semester på helgen, jag tänka det är kallade i engelska (U.K. English).

Jag kunde inte söva igår kväll, igen. Jag tänka att det är därför jag har mycket bekymmer om min visa.

Vad menar jag? Tja, jag har att ansök en nytt visa i Irland på ende av Juli och jag har har en jobb med pengar minst två eller tre månader innan jag kunde gör det.

Nej. Jag skulle inte att oroa mig om det just nu. Jag vet det.

Fredagsmysa (theme song) är nu och jag vill har en bra natt (jag hoppas). Jag skulle tittar på en bra film och har mysa.

Jag tänka att jag ska gjör denna just nu.

(Förlåt att det post är inte så bra. Jag tänka att, med mer söva, det kunde bli mycket bättre. Kanske imorgon? Vi ska se….)

Min första post i Svenska. Och, just nu, varför inte?

Första, min svenska är inte så bra och jag vet att. Jag vet att eftersom svenska är inte min förstaspråk. Jag hoppas det är okej och om du är svensk och läser denna post nu, du kan förstår att jag endaste öva min svenska. Om du vill hjälpa mig med, din hjälp kan blir trevlig för att lara mig svenska. =]

Jag vet inte vad jag skulle att skriver om. Ljus? Musik? Ljud?

Skulle vi talar om vad jag läste? Kirunasvenskarna. Jag visste inte om dem innan och vi lärde oss inte om det i skola. Vi lärde oss inte om mycet utanför. För att vara rättvis, vi lärde inte mycket om utomlands.

Jag tänka att jag förstår inte allt att det var med dem men jag förstår att de lämnade för Sovjetunionen. Jag kan förstår värfor: De trodde att de kunde har en bättre liv. Jag tänka att det var inte rätt men jag kan förtår den varför.

Jag kan inte söver mer än fem timmer, nyligen. Jag söver inte i går kväll och kaffe är min vän just nu. Det är en mycket lång historia och ska tar mer tid att skriver än jag har just nu. Jag hoppas att jag kan hålla mig vaken til 2000. Vi kommer att se, ja?

Jag vet inte vad mer jag skulle skriver om. Jag är mycket trött. Jag är ledsen.

Så… Denna är min första post i svenska. Jag hoppas att skriver (och söver) mer senare.