Glad Och Sorgligt

SV: Jag tror att jag ska har en nytt jobbet snart. Jag kan inte säga med vem det är men jag är lycklig att jag kunde hittar det. Väl… Jag säga, “jag hittade det,” men min vän visste om det jobbet och han ville att jag kunde kommer och arbeta med honom.

Jag hade skrivit en program medan jag var vänta. Den program har mer än 3,000 rader med kod – allt att jag skrivit. Det var svårt att skriver och den program är inte färdiga; så jag har mycket mer att jag har skriver… Den program har en problem med SQL Server och jag vet inte vad jag kunde göra att åtgärda det. Talar du SQL Server? 🙂

Jag måste går till Sverige snart, att besöka med min advokat och därefter jag måste går till USA att se min vän, vem har cancer. Hon har varit min vän för mer än tjugo år och jag har älskade henne hela den tiden. Jag tänka att jag har känt henne sedan jag hade tretton år? Jag är sorgligt (mer sorgligt än jag vill någon att vet) att jag kan göra inte ingenting om det. Men det är liv också: glad och sorgligt.

In other news… Jag hittade min första svenska film som jag gillar inte. Gräns. I borjän det var okej men jag gillar inte där det gick.

Okej… Jag är trött. Jag tänkta att jag skulle har mer att skriver om men jag tänkte fel. Eller kanske jag vill inte att skriver mer… Vilken. Både är sanningen. Kvantmekaniska påstår. Är jag katten? Kanske…
EN: I think that I’m going to have a new job, soon. I can’t say who its with but I am happy/lucky that I could find it. Well… I say, “I found it,” but my friend knew of the job and he wanted that I could come and work with him.

I have written a program while I was waiting (looking for a job). The program has more than 3,000 lines of code – all written by me. It was difficult to write and it isn’t finished; so, I have more that I have write… The program (itself) has a problem with SQL Server and I don’t know what I could do to fix it. Do you speak SQL (Server)? 🙂

I have to go to Sweden, soon, to visit with my lawyer and, afterwards, I have to go to the USA to see my friend, who has cancer. She has been my friend for more than twenty years and I have loved her that whole time. I think that I have known her since I was 13? I’m sad (more sad than I want anyone to know) that I can do nothing about it. But that is life: happiness and sadness.

In other news… I found my first Swedish movie that I didn’t like. Borders. In the beginngin it was o.k. but I didn’t like hwere it went.

O.k…. I’m tired. I thought that I would have more to write about but I was wrong. Or maybe I don’t want to write more… Whichever. Both are the truth. Quantum states. Am I the cat? Maybe…

 

I hardly ever post photos, anymore (unless it’s on Instagram), so here’s the test pattern from Sveriges Television. Note the 2.0 and 5.1 surround-sound test on the left-hand side.