Beskrivning Om Uppdaterar

SV: Kund vi talar om “update descriptions” för en minut? Jag har sett att updates för Windows inte hade en bra beskrivning under lång tid. Jad hade söker för den beskrivning att förstår vad var fel och varför det var behöver.

Men nu… Väl… Se för din själva.

apt-listchanges: Förändringslogg
--------------------------------

signal-desktop (1.22.0) whatever; urgency=medium

  * Package created with FPM.

 -- Open Whisper Systems <[email protected]>  Wed, 20 Feb 2019 18:25:24 -0800

Varför kunde inte dom skriver något? Och varför behöver jag den uppdater? Jag vet jag kunde besöker för den beskrivning, om den app är open-source (som Signal), men varför ska jag det? Och jag ska inte vill gör det för varje app…

Pull Request

Commit

I en värld, där implicit förtroende var förlorade (tack dåliga regeringar), jag kan inte förstår varför någon kunde inte skriver något som så enkelt som, “Fixed max-width calculation“.

Detta var den slut om min rant. Tack för att kommer till min TEDTalk.

EN: Can we talk about “update descriptions” for a minute? I have seen updates for Windows didn’t have a good description for a long time. I had to look for a description to understand what was wrong (broken) and why it was needed.

But now… Well… See for yourselves.

apt-listchanges: Förändringslogg
--------------------------------

signal-desktop (1.22.0) whatever; urgency=medium

  * Package created with FPM.

 -- Open Whisper Systems <[email protected]>  Wed, 20 Feb 2019 18:25:24 -0800

Why couldn’t they write anything? And why do I need the update? I know I could look for a description, if the application is open-source (like Signal), but why should I? And I’m not going to want to do it for every app…

Pull Request

Commit

In a world, where implicit trust was lost (thanks bad governments), I cannot understand why anyone couldn’t write something as simple as, “Fixed max-width calculation“.

That’s the end of my rant. Tanks for coming to my TEDTalk.