Beskrivning Om Uppdaterar

SV: Kund vi talar om “update descriptions” för en minut? Jag har sett att updates för Windows inte hade en bra beskrivning under lång tid. Jad hade söker för den beskrivning att förstår vad var fel och varför det var behöver.

Men nu… Väl… Se för din själva.

apt-listchanges: Förändringslogg
--------------------------------

signal-desktop (1.22.0) whatever; urgency=medium

 * Package created with FPM.

 -- Open Whisper Systems <[email protected]> Wed, 20 Feb 2019 18:25:24 -0800

Varför kunde inte dom skriver något? Och varför behöver jag den uppdater? Jag vet jag kunde besöker för den beskrivning, om den app är open-source (som Signal), men varför ska jag det? Och jag ska inte vill gör det för varje app…

Pull Request

Commit

I en värld, där implicit förtroende var förlorade (tack dåliga regeringar), jag kan inte förstår varför någon kunde inte skriver något som så enkelt som, “Fixed max-width calculation“.

Detta var den slut om min rant. Tack för att kommer till min TEDTalk.

EN: Can we talk about “update descriptions” for a minute? I have seen updates for Windows didn’t have a good description for a long time. I had to look for a description to understand what was wrong (broken) and why it was needed.

But now… Well… See for yourselves.

apt-listchanges: Förändringslogg
--------------------------------

signal-desktop (1.22.0) whatever; urgency=medium

 * Package created with FPM.

 -- Open Whisper Systems <[email protected]> Wed, 20 Feb 2019 18:25:24 -0800

Why couldn’t they write anything? And why do I need the update? I know I could look for a description, if the application is open-source (like Signal), but why should I? And I’m not going to want to do it for every app…

Pull Request

Commit

In a world, where implicit trust was lost (thanks bad governments), I cannot understand why anyone couldn’t write something as simple as, “Fixed max-width calculation“.

That’s the end of my rant. Tanks for coming to my TEDTalk.

Glad Och Sorgligt

SV: Jag tror att jag ska har en nytt jobbet snart. Jag kan inte säga med vem det är men jag är lycklig att jag kunde hittar det. Väl… Jag säga, “jag hittade det,” men min vän visste om det jobbet och han ville att jag kunde kommer och arbeta med honom.

Jag hade skrivit en program medan jag var vänta. Den program har mer än 3,000 rader med kod – allt att jag skrivit. Det var svårt att skriver och den program är inte färdiga; så jag har mycket mer att jag har skriver… Den program har en problem med SQL Server och jag vet inte vad jag kunde göra att åtgärda det. Talar du SQL Server? 🙂

Jag måste går till Sverige snart, att besöka med min advokat och därefter jag måste går till USA att se min vän, vem har cancer. Hon har varit min vän för mer än tjugo år och jag har älskade henne hela den tiden. Jag tänka att jag har känt henne sedan jag hade tretton år? Jag är sorgligt (mer sorgligt än jag vill någon att vet) att jag kan göra inte ingenting om det. Men det är liv också: glad och sorgligt.

In other news… Jag hittade min första svenska film som jag gillar inte. Gräns. I borjän det var okej men jag gillar inte där det gick.

Okej… Jag är trött. Jag tänkta att jag skulle har mer att skriver om men jag tänkte fel. Eller kanske jag vill inte att skriver mer… Vilken. Både är sanningen. Kvantmekaniska påstår. Är jag katten? Kanske…
EN: I think that I’m going to have a new job, soon. I can’t say who its with but I am happy/lucky that I could find it. Well… I say, “I found it,” but my friend knew of the job and he wanted that I could come and work with him.

I have written a program while I was waiting (looking for a job). The program has more than 3,000 lines of code – all written by me. It was difficult to write and it isn’t finished; so, I have more that I have write… The program (itself) has a problem with SQL Server and I don’t know what I could do to fix it. Do you speak SQL (Server)? 🙂

I have to go to Sweden, soon, to visit with my lawyer and, afterwards, I have to go to the USA to see my friend, who has cancer. She has been my friend for more than twenty years and I have loved her that whole time. I think that I have known her since I was 13? I’m sad (more sad than I want anyone to know) that I can do nothing about it. But that is life: happiness and sadness.

In other news… I found my first Swedish movie that I didn’t like. Borders. In the beginngin it was o.k. but I didn’t like hwere it went.

O.k…. I’m tired. I thought that I would have more to write about but I was wrong. Or maybe I don’t want to write more… Whichever. Both are the truth. Quantum states. Am I the cat? Maybe…

 

I hardly ever post photos, anymore (unless it’s on Instagram), so here’s the test pattern from Sveriges Television. Note the 2.0 and 5.1 surround-sound test on the left-hand side.

Fredagsmysa

Vi (Miller Family, Cara, och jag) är i Cork just nu. En semester på helgen, jag tänka det är kallade i engelska (U.K. English).

Jag kunde inte söva igår kväll, igen. Jag tänka att det är därför jag har mycket bekymmer om min visa.

Vad menar jag? Tja, jag har att ansök en nytt visa i Irland på ende av Juli och jag har har en jobb med pengar minst två eller tre månader innan jag kunde gör det.

Nej. Jag skulle inte att oroa mig om det just nu. Jag vet det.

Fredagsmysa (theme song) är nu och jag vill har en bra natt (jag hoppas). Jag skulle tittar på en bra film och har mysa.

Jag tänka att jag ska gjör denna just nu.

(Förlåt att det post är inte så bra. Jag tänka att, med mer söva, det kunde bli mycket bättre. Kanske imorgon? Vi ska se….)

Min första post i Svenska. Och, just nu, varför inte?

Första, min svenska är inte så bra och jag vet att. Jag vet att eftersom svenska är inte min förstaspråk. Jag hoppas det är okej och om du är svensk och läser denna post nu, du kan förstår att jag endaste öva min svenska. Om du vill hjälpa mig med, din hjälp kan blir trevlig för att lara mig svenska. =]

Jag vet inte vad jag skulle att skriver om. Ljus? Musik? Ljud?

Skulle vi talar om vad jag läste? Kirunasvenskarna. Jag visste inte om dem innan och vi lärde oss inte om det i skola. Vi lärde oss inte om mycet utanför. För att vara rättvis, vi lärde inte mycket om utomlands.

Jag tänka att jag förstår inte allt att det var med dem men jag förstår att de lämnade för Sovjetunionen. Jag kan förstår värfor: De trodde att de kunde har en bättre liv. Jag tänka att det var inte rätt men jag kan förtår den varför.

Jag kan inte söver mer än fem timmer, nyligen. Jag söver inte i går kväll och kaffe är min vän just nu. Det är en mycket lång historia och ska tar mer tid att skriver än jag har just nu. Jag hoppas att jag kan hålla mig vaken til 2000. Vi kommer att se, ja?

Jag vet inte vad mer jag skulle skriver om. Jag är mycket trött. Jag är ledsen.

Så… Denna är min första post i svenska. Jag hoppas att skriver (och söver) mer senare.

Mass-Configuring OVPN in NetworkManager (on Ubuntu 18.04LTS)

So, I had a pretty large problem to figure out: How to configure 170+ different OVPN (Swedish/English) configurations in NetworkManager, without having to enter my username and password over 170 friggin’, fraggin’ times.

(NOTE: If you’re highly security conscious, then this probably isn’t going to be very palatable for you. You have been warned.)

I use [REDACTED] VPN service and they offer a zip file that you can download with containing multiple OVPN configuration files; a unique file for each server that you can use. After filtering the list down to my targets, I had a resultant list to import into Network Manager.

In order to have NetworkManager leverage ovpn, though, you need to install two packages, first.

sudo apt-get install network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome

Bes sure to restart NetworkManager, afterwards, so you don’t end-up in a dissonant state.

sudo service network-manager restart

So, how do we do that? Well, it’s not as complicated as one my think and you needn’t go crafting anyting in Python or the like to do so.

for i in <location of your ovpn files>; do sudo nmcli connection import type openvpn file "$i"; done

Now that we have the files imported, we need to modify them. To do this, the easiest way is to use Python to read in the files and write our changes. Modify the script below to include your username and password.

#!/usr/bin/env python
"""Changes the exported OVPN configurations in NetworkManager to contain the username and password and autoconnect.

When mass-importing OVPN configuration files, it's necessary to overcome the hurdle of the prompt for passwords. This
script looks for the exported configuration files in NetworkManager. It writes the password configuration and the
username/password to the file. You will need to restart NetworkManager for the changes to be imported; however, it's
easier/better just to bounce the machine. (sudo init 6)

TO RUN:
  sudo python3 ModifyOvpnConfigurations.py
"""

__author__ = "felsokning"
__copyright__ = "Copyright 2019"
__license__ = "MIT"

import os
import re

source_directory = "/etc/NetworkManager/system-connections"
ovpn_files = os.listdir(source_directory)
i = 0
for ovpn in ovpn_files:
  opened_file = open(source_directory + "/" + ovpn, "r+")
  file_content = opened_file.read()
  if file_content.__contains__("mssfix=1450\n"):
    output = re.sub(r"mssfix=1450", r"mssfix=1450\npassword-flags=0", file_content)
    # TODO: Change '*' to be your username
    output2 = re.sub(r"tunnel-mtu=1500", "tunnel-mtu=1500\nusername=*", output)
    output3 = re.sub(r"service-type=org.freedesktop.NetworkManager.openvpn", r"service-type=org."
                                         r"freedesktop.NetworkManager."
                                         r"openvpn\n\n[vpn-secrets]\n"
                                         # TODO: Change '*' to your VPN password
                                         r"password=*\n",
             output2)
    output4 = re.sub(r"password-flags=1", r"", output3)

    # Indents are important, m'kay? Without them, you do things like overwrite your wireless config files.
    # Take it from me: You do NOT want to do that.
    opened_file.truncate(0)
    opened_file.seek(0)
    opened_file.write(output4)
    opened_file.close()
    print(ovpn)

Now that the files are modified, we need to restart NetworkManager to allow the configurations to be re-read on the connection’s instantiation.

sudo service network-manager restart

(Personally, bouncing the machine was more of a formidable option, here, but that’s because I messed-up the initial script – due to indenting – and wiped all of my configuration files; thus, the warning in the script.)

Now that this has been configured, I needed a way to randomly choose which VPN connection to use, so as to not always land on a static connection. To do this, I used Python again and randomised the choice of which VPN server to connect to. (You’ll note that I’m using a pretty large seed and that’s because the default random.random() method isn’t random in a secure manner [read: it’s predictable].)

#!/usr/bin/env python
"""Randomly connections to a random VPN profile (if any are found).

Uses NetworkManager (https://developer.gnome.org/NetworkManager/stable/gdbus-org.freedesktop.NetworkManager.html#) to
enumerate the devices and connections. First, we enumerate the wireless devices to ensure that we have one. Next, we
enumerate the VPN connections and put them into a list. After that, we randomly select one of the VPN connections to
connect to. Once we've accomplished this, we disconnect the current VPN connection (if one is found) and connect to
the randomly chosen VPN connection.

REQUIREMENTS:
  python-networkmanager

TO RUN:
  python NetworkManager_VPN.py
"""

__author__ = "felsokning"
__copyright__ = "Copyright 2019"
__license__ = "MIT"

import os
import random
import time
# Externals
import NetworkManager

# Find all of the VPN connections on the machine.
vpns = list()
current_vpn = None
wireless_device = None
connections = NetworkManager.Settings.ListConnections()
for c in connections:
  if "vpn" in c.GetSettings()['connection']['type']:
    path = c.object_path
    vpns.append(path)

# If there are no VPN connections, there's no point in proceeding.
if vpns.__len__() > 0:
  # We find the Wireless Network Interface.
  # If you're running some kind of weird, three wireless network cards situation, then...
  # Change this code to work in your use-case scenario.
  devices = NetworkManager.Device.all()
  for d in devices:
    if "wifi" in d.Driver:
      wireless_device = d

  # Validate that we found a wireless network interface
  if wireless_device is not None:
    # Get the currently active VPN connection.
    # If you're running some kind of weird, three active VPNs scenario, then...
    # Change this code to work in your use-case.
    active = NetworkManager.NetworkManager.ActiveConnections
    for a in active:
      if "vpn" in a.Type:
        current_vpn = a

    # Choose a random one to connect to. We use the far more secure random method, with a larger seed,
    # to try and prevent the random generation from being a predictable pattern (well, to try to make
    # it far less predictable with our sample, at least).
    rand = random.SystemRandom(os.urandom(99999999))
    random_int = rand.randint(0, (vpns.__len__() - 1))
    random_vpn = vpns.__getitem__(random_int)
    new_connection = NetworkManager.Connection(random_vpn)

    # Validate that we have a current VPN connection to disconnect from before we do.
    if current_vpn is not None:

      # Disconnect the old & busted.
      NetworkManager.NetworkManager.DeactivateConnection(current_vpn)

      # To prevent collision in NetworkManager, we allow background clean-up before reconnecting.
      time.sleep(10)

    # Connect the new hotness.
    print("Connecting to: {}".format(random_vpn))
    NetworkManager.NetworkManager.ActivateConnection(new_connection, wireless_device, "/")

  # No wireless interfaces were found, so let's abort.
  else:
    raise Exception("No wireless interfaces were found.")

# No VPN connections were found, so let's abort.
else:
  raise Exception("The hull has been breached and the science is leaking out! "
          "(We didn't find any valid VPN connections on this machine via NetworkManager.)")

That should just about do it. …but WAIT! That’s not all! If you act now…

I’ve also written a script to remove all of the OVPN configurations from NetworkManager, in case you made a mistake somewhere (I know that I did and this came in pretty useful.)

#!/usr/bin/env python
"""Removes all VPN profiles found in NetworkManager.

Uses NetworkManager (https://developer.gnome.org/NetworkManager/stable/gdbus-org.freedesktop.NetworkManager.html#) to
enumerate the connections that are specifically VPN connections. Then, we delete them, with righteous retribution and
indignation.

REQUIREMENTS:
  python-networkmanager

TO RUN:
  python3 RemoveVPNs.py
"""

__author__ = "felsokning"
__copyright__ = "Copyright 2019"
__license__ = "MIT"

import NetworkManager

# Find all of the VPN connections on the machine.
vpn_list = list()
connections = NetworkManager.Settings.ListConnections()
for c in connections:
  if "vpn" in c.GetSettings()['connection']['type']:
    vpn_list.append(c)

# We make sure we'e not spinning our wheels and/or calling delete on null.
if len(vpn_list) > 0:
  for v in vpn_list:
    print("Deleting: {}".format(v.object_path))
    v.Delete()

Now, you should have of the tools you need to mass-configure OVPN on your *nix (debian-based, probably) machine. 🙂

Happy coding!

Lessons in X-Language Implementations of the Same Action

It is, by no small irony, that it’s been some time that I’ve written a post. A lot’s been going on – including, but not limited to, travelling betwixt Ireland and Sweden. As a result of that, I haven’t – quite – had the free time nor desire to really sit down and dedicate time solely to creating a post but, after my recent ventures in programming for the same resultant set in multiple languages, I have a bit more of a reason and desire to make one.

I should preface that the idea came from multiple facets:

Sweden organises calendar years by weeks, which correlates with the ISO standard. You can see this evidenced by restaurant menus in Sweden.

Someone made a website that you can refer to, to look at what the week number is.

My friend/previous manager in Sweden suggested the idea, since I was already working on creating a variation of the week number site in Docker/Python.

The Idea

Since week numbers are a prominent feature, it would be worthwhile to write reusable code, which could be imported, to save others the time of having to write it – themselves.

Implementation

The first problem was that the implementation, to achieve the same desired net-effect result, would – obviously – be different between languages. So, for example, C# has the premise of extension methods but Rust requires Trait and Implementation to extend a given type.

To do this, it required a lot of research, trials, and much errors but, first, the pseudo-code needed to be defined so that I had a blueprint to use across the languages.

if($obj -eq date from datetime){obtain week number from the object via method}

With the pseudo-code defined, it was time for the implementation via code. Most of the development occurred on an Ubuntu 18.04LTS machine – save for the C#/C++ code, which occurred on a Windows 10 machine.

I’m only going to show two of the four implementations, here, so as to save on space.

C#

/// <summary>
///   Extends the System.DateTime class to include a method to return the week number.
/// </summary>
/// <param name="dateTime">The System.DateTime object to process.</param>
/// <returns>An integer signifying the current week number of the year.</returns>
public static int Veckan(this DateTime dateTime)
{
  // Jag behöver att säga tack till Peter Saverman för denna idé.
  Calendar calendar = CultureInfo.InvariantCulture.Calendar;
  DayOfWeek dayOfWeek = calendar.GetDayOfWeek(dateTime);
  if (dayOfWeek >= DayOfWeek.Monday && dayOfWeek <= DayOfWeek.Wednesday)
  {
    dateTime = dateTime.AddDays(3);
  }

  // Vi behöver att använda måndag för den första dagen på veckan
  // Se: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date#Calculating_the_week_number_of_a_given_date
  return calendar.GetWeekOfYear(dateTime, CalendarWeekRule.FirstFourDayWeek, DayOfWeek.Monday);
}

Python

from datetime import date


# Vi har att skapa en ny klass eftersom python har inte "extensions methods"
class SwedishDate(date):
  # Vi skulle heter det på svenska, nej?
  def veckan(self):
    return self.isocalendar()[1]

Lessons

So, the lessons learned weren’t very numerous but I suppose that the most prevalent is that documentation is quite worthwhile but it can oft be extremely difficult to find. Even if you find the documentation, it isn’t going to be as implicitly straightforward as one might think. For example, defining the return-type in Rust is vastly different than any other language that I’ve ever programmed in.

  fn veckan(&self) -> u32
  {
    let now = self.date().iso_week().week();
    return now;
  }

As you can see, the return-type (u32) is strongly-typed and appears after the initial function (read: method) definition and is always on the right of an arrow.

Also, while languages might seem different, the conceps behind their implementations have the same underlying concepts. Take the concept of ‘this‘ in C# and of ‘self‘ in Python. While, syntatically, they’re different in definition and use, their end-goal is effectively the same thing: Effect a specific instance of the type, which – at runtime – is the instance in question (well, any instance, in scope really but I’m cluttering this with abstraction).

Conclusion

Programming the same action across multiple languages causes us to learn more about those languages (it was my second program in Rust) and, while it can be a pain, the net result could be that it’s more of a benefit to the overall open-source community.

Outlook.com: Leveraging O365’s Geo-DNS for Outlook Accounts

If you’ve ever used Office 365, then you’ll be aware of how the Geo-DNS feature and protocol proxy can benefit users, when connecting to their mailboxes from different regions than where the tenant resides. I don’t want to rehash what’s already been written, so if you’re not familiar with Geo-DNS, I suggest perusing this blog post for more information on it.

O.k., so, what matters to this story is that my account in Outlook.com was once a [email protected] account that got split when Microsoft merged [email protected] into Office 365. I’ve lost the Office 365 account but the Live account stuck around – and I’m glad that it did because all of my purchases were associated with it.

So, that being said, the account (and, thus, the mailbox) has been around for a hot minute. I don’t know if this will work with new Outlook.com accounts but I can’t fathom any reason why it shouldn’t.

First, the problem.

The issue with Outlook.com is pretty straightforward. A DNS query from any server outside of North America will provide an group of IP addresses, like this:

:~$ dig a outlook.com

; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.3-Ubuntu <<>> a outlook.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1787
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 8, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;outlook.com.			IN	A

;; ANSWER SECTION:
outlook.com.		300	IN	A	40.97.164.146
outlook.com.		300	IN	A	40.97.161.50
outlook.com.		300	IN	A	40.97.153.146
outlook.com.		300	IN	A	40.97.128.194
outlook.com.		300	IN	A	40.97.148.226
outlook.com.		300	IN	A	40.97.116.82
outlook.com.		300	IN	A	40.97.160.2
outlook.com.		300	IN	A	40.97.156.114

;; Query time: 218 msec
;; SERVER: [REDACTED]([REDACTED])
;; WHEN: Thu Dec 27 18:15:17 CET 2018
;; MSG SIZE rcvd: 168

If we trace the troute to the first IP address, we can see that we traverse from Stockholm to Amsterdam to London to New York City to Washington to Chicago to… (first two hops removed for privacy):

:~$ traceroute 40.97.164.146 --resolve-hostnames
traceroute to 40.97.164.146 (40.97.164.146), 64 hops max
 1  0.0.0.0 (_gateway) 87,450ms 58,492ms 55,662ms 
 2  0.0.0.0 (0.0.0.0) 54,839ms 64,758ms 59,640ms 
 3  192.121.80.59 (as8075-10g-sk1.sthix.net) 52,795ms 53,058ms 55,475ms 
 4  104.44.225.161 (ae1-0.sto-96cbe-1b.ntwk.msn.net) 53,841ms 53,710ms 50,792ms 
 5  104.44.5.7 (be-8-0.ibr01.ams.ntwk.msn.net) 190,862ms 188,583ms 290,228ms 
 6  104.44.5.32 (be-7-0.ibr01.amb.ntwk.msn.net) 186,894ms 189,178ms 364,440ms 
 7  104.44.4.233 (be-5-0.ibr01.lts.ntwk.msn.net) 184,531ms 188,188ms 322,957ms 
 8  104.44.5.38 (be-2-0.ibr01.lon30.ntwk.msn.net) 237,432ms 186,584ms 367,246ms 
 9  104.44.5.104 (be-11-0.ibr01.nyc30.ntwk.msn.net) 187,837ms 359,796ms 188,780ms 
 10  104.44.4.35 (be-7-0.ibr01.was02.ntwk.msn.net) 186,431ms 372,950ms 183,982ms 
 11  104.44.7.173 (be-3-0.ibr01.ch2.ntwk.msn.net) 185,136ms 372,724ms 185,883ms 
 12  104.44.7.174 (be-6-0.ibr01.cnr02.dsm05.ntwk.msn.net) 188,245ms 187,203ms 186,946ms 
 13  104.44.10.103 (ae121-0.icr03.dsm05.ntwk.msn.net) 187,622ms 187,722ms 188,690ms

All of these hops are wholly unnecessary. After all, if I look at a message header from a mail I received, I can see that my mailbox is in Helsinki (and, even though it’s an Outlook.com account, serviced in the same forests as Office 365):

HE1PR0802MB2537.eurprd08.prod.outlook.com

This, of course, also meant that I was landing on a Cafe in North America, being protocol proxied from North America to Helsinki, and then the response would traverse back the reverse path to me. As you can tell from the latency, it wasn’t a very fast response.

What was the resolution?

Since I’m using EWS in Evolution on Ubuntu 180.04LTS, I simply changed the server name from “outlook.com” to “outlook.office365.com”. This means that I leverage Geo-DNS and this will land my requests on front-end server within Europe, which would then protocol-proxy the request to my mailbox hosted (currently) in Helsinki.

I can’t promise that this will work for you but it’s definitely worth a shot; especially, to avoid network degredation, by not having your traffic routed through North America.

It’s not much, I’m aware, but it’s a small piece of help that I hope might benefit someone, some day.

Happy Holidays!

Wait-Chain Traversal: Or, How We Can Use PowerShell to JIT C# to Load an Unmanaged Assembly (C++), InterOping With Windows APIs, Returning that Data Back to PowerShell

So, as the long-winded title infers, today I’ll be covering something that I wrote a long time ago and have recently re-written (albeit, probably badly) for you to use and/or learn from.

In this case, we’re using a PowerShell script, which JITs C# code, the C# code calls into an unmanaged DLL (C++), and that calls into an Windows API. Once the data has been obtained from the Windows API, we pass the data back from the unmanaged assembly to the managed code (via Marshal) and then return that back to the PowerShell instance to be displayed to the user.

Before we dive into the what we’re doing, we should cover some key concepts. The first is JIT’ing. JIT stands for “Just-In-Time” (Compilation) and the name is slightly a misnomer but we’ll cover that in a second. So, in JIT, what happens is that the run time precompiles the code before it’s ran. This is important because a key-concept in exception handling is the runtime’s seek operation to find a handler for an exception that is thrown. You’ll often see this as a FirstChanceException in a dump file. In PowerShell, we have the added ability to leverage the JIT compilation by passing source code as a type into the App’s Domain. It’s important to distinguish that once the App Domain has been disposed of, the type specified is lost and has to be re-instantiated again.

So, what – exactly – is this code going to be doing? Well, since Windows Vista, the Windows Operating System exposes the Wait Chain Traversal API. You can see a demonstration of this API in Task Manager: Go to the Details tab, right click on a process and click “Analyze Wait Chain”.

Since Windows Server 2016 Core doesn’t include a desktop or any GUI interfaces, a more robust way was needed to obtain the same information in production, to determine if the reason an application wasn’t responding or performing work was because the threads were blocked.

When you run the code, you can tell if this is the case or not by something like the following:

12972   [7464:12972:blocked]->[ThreadWait]->[7464:12968:blocked]->[End]

Where the first thread is blocked by a thread wait on the the second thread, which is also (itself) blocked.

So, first things first, the PowerShell code. Take a peek here to see that. Note that the Source code is contained with a specific character-delimited string @”<code>”@. After that we add a Type, pointing it to the source code we’ve defined and referencing the assemblies that we’ll need for this type to work. Worthy of noting is that when we add this type, it is exposed in PowerShell the same way any normal .NET type is, via the []:: convention.

Note that in the C# source we import the unmanaged DLL and reference the exposed method. In the body of the code, we also construct an IntPtr to reference for the return. So, now, we get to Marshalling.

An IntPtr is, quite literally, a pointer or handle to an object. A pointer is a reference to memory where an object exists and the object is typically delimited by characters to signify the termination of it (e.g.: the end of a string is null-terminated). A handle is roughly the same premise but the handle abstracts memory management from the caller. So, at 200 ticks, the handle could point to address 0x000001 and at 369 ticks, it could point to 0x34778.

Alright, so why this matters is because when we pass from unmanaged code back to managed code, there’s nothing that implicitly tells the managed code where to find the object in native memory; so, we have to pass a pointer to the object back to managed (I believe managed creates it’s own copy and creates an address for that object) and, using that, we can then try to convert the passed object from a native string into a managed string (via Marshalling).

What about this unmanaged code I keep hearing about? Oh, well… You can find that here. Don’t forget to add the headers referenced in stdafx.h, or your compiler will cry bloody murder.

So, how this works is: The script is called via PowerShell. After some magic to verify that we weren’t given junk data, then PowerShell JIT’s the C# code and performs the runtime operations. The compiler loads the unmanaged DLL into memory. The C# code then calls into the unmanaged DLL via the exposed method (declspec/dllexport/cdecl). The unmanaged code performs it’s work and returns the string back to the caller – unaware that the caller is managed code. The managed code creates an IntPtr to reference the return and then Marshal is called to convert the native string into a managed string. This is then returned back to the user. In the case of multiple instances of a process, the managed string is added to an array and that array is returned.

While it may not seem like much and seem like overglorified complication just to check for threads on wait chaings, it was code that was written to be used in production where we had no desktop environments and we had to determine if this was the case.

I hope that someone gets some kind of use out of it. 🙂

Until next time.

En promenad på Sondag

Was a late night, last night, and that makes for a late to rise and slow moving, lazy Sunday morning.

I haven’t a way to describe the why and to preserve the anonymity of those involved, I won’t go into great detail, but I face today with a sundry of emotions.

On the positive side of things, my bestie and my roommate (and fam) are all on the same flight back to Dublin from Seattle. They’re still in the air (it isn’t a short flight, considering it’s direct from Seattle to Dublin, to be sure) but I hope to hear from them, soon, that they’re all safe and sound back in the land of Ire.

My roommate got a job working with my bestie; so, it’s funny how happenstances collide to conspire to make good things happen. Sadly, I didn’t impress one of the managers during my own interview gauntlet with said company, so I won’t be working there with them. As the French say, c’est la vie.

Luckily, the clouds stayed away today, so it’s a bright and sunny day.

So, having thoroughly explored Linköping and Norrköping, I hopped on the commuter train and went to Motala. It’s about the size of the largest city near where I grew up, so I figured it was worth a visit.

I’d been to Linghem, before, (which is also on the way) when I had the bout with abscess, and from what I saw, there wasn’t much to it.

So, Motala was the only one left.

Did I mention I like the Swedish countryside? It’s not as good as the English countryside, to be sure, but it has its own charms.

And then: A wild ladybug appeared.

No idea where it got off to, though.

My initial impression of Motala is that I like it. I’m not a fan of Sweden Mobile putting me on the Edge network, though, but what is one to do, yeah?

Everything was closed because it was Sunday. Sure, the Pressbyrån and the Subway restaurant were open but everything else was closed. It was kind of like how you’d imagine it being if some cataclysmic event happened. Remember the stand? Yeah, kind of like that.

So, hoped back on the train towards Norrköping and discovered I didn’t have enough to get back. Enter the Östgötatrafiken app to save the day. A 24-hour ticket? 125SEK (about €12.50).

Well, I think that will be it, for now. A lot on my mind and my heart, plus, I got this other thing I’m trying to get sorted by Monday. Le sigh.

Thanks for stopping by, dear reader.

As Jim Carey’s character says in Bruce Almighty, “And that’s the way the cookie crumbles.”

Rödadag

Today, in Sweden, it’s a Rödadag (pronounced: Road-ah-dawg), which means it’s a public holiday in which almost no one works. Public transit still operates but on holiday schedules.

Speaking of public transit, trains and buses contain the names of the drivers on the sides of them.

So, this time, I took the train to the Vidablick area. I didn’t know of anything that was already out there, I just figured that I may as well take the train to the end of the green line and check stuff out once I got there.

Of course, I only made it a few stops before I saw something that made me want to get off: Another church with a pretty hefty park surrounding it.

The area is called Folkparken (literal translation is “The Peoples Park”) but I was unable to figure out what the name of the church was.

However, the nearby graveyard tends to lend that the name of the church is Matteus Kyrka.

Then, it was time to see the actual park because parks.

Next was an area, still technically within the park I think, called Norra Kyrkogården.

This was another graveyard and recall that today was All Saints Day, so the graveyards were a bit busier than usual (I don’t think busier would be the most apropos adjective but whatever).

After that, it was time for more of the park, on the other side of this graveyard. Only… I was slightly wrong on my assumption: I had stumbled from there directly into Himmelstalunds Kapell.

After that then it was more of the actual park.

Somehow, I ended-up back at Matteus Kyrka, so it was time to hop back on the train and keep going.

Also, at about this time, my battery was at 13%; so I had to throw it on the battery pack to keep it charged, so I could keep writing this. (Yes, I write this as I go along because my memory is shit.)

Vidablick didn’t have much to it.

So, I walked to the red line and got off at Fridvalla. It was pretty much the same with Fridvalla but the clouds were starting to break-up and the sun was coming out, so there was that.

I kept seeing signs for Café Bråvalla in Företagspark (business park) and figured that maybe it might be a safe bet to snag some food. That is, until I came upon this sign about halfway there.

Admittedly, my assumption was wrong. Not all was lost, though. The sun finally came out.

So, I walked back to Fridvalla to take the red line back into town.

Which brings me to how the trains turn around here. Well, maybe it’s just specific to Norrköping, really. Anyway, they make a full loop to go back from whence they came.

So, empty transit photo? Empty transit photo.

The red line goes between Fridvalla and Kvarnberget; so, it was time to go to the other side and see what things were like there.

I only got as far as Södertull, though, because I needed both to eat something and to go to the store.

It look like Anonymous was doing a demonstration by Spiralen, judging from the masks, but I’m more inclined to think it was actually PETA because they were showing animal videos.

Got back on the red line, headed towards Kvarnberget but biology had different ideas about that. So, I got off at Ljura spårvägsbro and got back on the south-bound line. Will be nice to drop this stuff off at the hotel, anyways.

In other news, I can now fit in size 34 pants comfortably. The question becomes: Will they be size 34s after they’re washed? Only time will tell.

Did the needful and headed back towards the red line. This time, I got off at Hageby Centrum and a shopping centre greeted me.

It was a decent shopping centre and the layout a bit lacklustre but I finally found out what a Willy:S is.

Then, hopped on and got off at Ringsansens Centrum.

Creepy tunnel? Creepy tunnel.

The other side of the creepy tunnel led to an unlit path that pretty much dead-ended at the Syrianksa Ortodoxa Kyrka St:Kyriakos church. So, that was pretty much a bust.

Blurry picture is bluryingly blurry, I’m aware.

Without the clouds acting as a thermal blanket, it started to get chilli (about 5C or 6C). So, I figured, “Why not walk to the last stop and ride back into town?” You know, as one does. So, that’s precisely what I did.

Along the way, I found an oddly lit pole with a parking sign on it but because I’m dressed like the black power ranger and walking around at night, I figured it best to just take a photo of it and be on my way, rather than get all kinds of investigative about it.

Then, it was time to hop back on the train, again. Public transiting intensifies.

Got off at Södertull and walked over to CNEMA. Had bought a ticket for Bohemian Rhapsody, so couldn’t pass it up. Sadly, the theatre doesn’t do popcorn, so will probably be my first and last time seeing a movie here.

That’s it for today. Thanks for visiting, dear reader.

As they used to say on the old Batman TV show, “Tune in next week. Same bat time, same bat channel.”